جهانی‌ست بنشسته در گوشه‌ای…

بچه‌ها را که می‌شناسید. موجودات کوچک سرشار از سؤال!سؤال‌هایی که زمانی خیال می‌کنید هیچ‌وقت تمامی ندارند اما هم‌زمان با بزرگ‌ شدن این موجودات کوچک کمتر و کمتر می‌شوند…

خالقان فسقلی

خلاقیت ویژگی بی‌نظیری برای همه‌ی ما آدم‌هاست. مهارتی که یادمان می‌دهد، چُمباتمه‌زده در کنار مسائل زندگی، فقط به یک راه‌حل زُل نزنیم. همه‌ی ما از بدو تولد ذاتاً خلاق هستیم. چون ….