کتاب برای چه سنی؟

کتاب های جدید

مجموعه 52 جلدی هر هفته یک افسانه باز‌آفرینی از افسانه‌های کهن ایران زمین است با این تفاوت که کودک فقط یک قصه نمی‌خواند. بلکه تعاملی دو سویه بین مخاطب و پدید‌آورندگان کتاب، ایجاد می‌شود و کودک می‌تواند …

نویسنده : بی‌تا حسینی, جعفر توزنده جانی, زهرا موسوی, سپیده نیک‌رو, طاهره خردور, لاله جعفری, محبوبه گودرزی, محمدرضا شمس, مهری ماهوتی, ناهید رحیمی

 

تصویرگر : اعظم سیادت, الهام ابراهیم پور, پریسا اکبری شهرکی, تهمینه رنجبر سلیمانی, ریحانه لبیب, زهرا رسولی, سام سلماسی, فاطمه زمانه‌رو, مریم لطفی‌زاده, مه‌تا اسفندیاری

آیا تا‌ به حال توانسته‌اید دَری را بخندانید؟ اگر نه…
حتماً این کتاب را بخوانید.

نویسنده : لاله جعفری

 

تصویرگر : زهرا رسولی

درباره پی نما

ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید. ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم .

خرید حق نشر و ترجمه

مجموعه 52 جلدی هر هفته یک افسانه باز‌آفرینی از افسانه‌های کهن ایران زمین است با این تفاوت که کودک فقط یک قصه نمی‌خواند. بلکه تعاملی دو سویه بین مخاطب و پدید‌آورندگان کتاب، ایجاد می‌شود و کودک می‌تواند …

نویسنده : بی‌تا حسینی, جعفر توزنده جانی, زهرا موسوی, سپیده نیک‌رو, طاهره خردور, لاله جعفری, محبوبه گودرزی, محمدرضا شمس, مهری ماهوتی, ناهید رحیمی

 

تصویرگر : اعظم سیادت, الهام ابراهیم پور, پریسا اکبری شهرکی, تهمینه رنجبر سلیمانی, ریحانه لبیب, زهرا رسولی, سام سلماسی, فاطمه زمانه‌رو, مریم لطفی‌زاده, مه‌تا اسفندیاری

آیا تا‌ به حال توانسته‌اید دَری را بخندانید؟ اگر نه…
حتماً این کتاب را بخوانید.

نویسنده : لاله جعفری

 

تصویرگر : زهرا رسولی