کتاب برای چه سنی؟

کتاب های جدید

هدف فلسفه برای کودکان تقویت قدرت تفکر، گفت‌وگو، استدلال آوری، داوری و پرورش قدرت نتیجه‌گیری است. این مجموعه به موضوعاتی از قبیل مهربانی، زیبایی، تلاش، وفاداری، خانواده، آزادی، قدرت، عشق و دوستی می‌پردازد.

نویسنده : کاوه رستمی

 

تصویرگر : غزاله بیگدلو

پرسندو به کودک یاد می‌دهد که سوال کردن جزء جدا نشدنی وجود اوست. داستان‌ها لحنی ساده و قابل فهم دارند اما محتوای آن‌ها آنقدر عمیق می‌شود که می‌تواند نکاتی آموزشی برای بزرگسالان هم داشته باشد.

نویسنده : یحیی قائدی

 

تصویرگر : علی تجدد

درباره پی نما

ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید. ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم به زبان کودکانتان صحبت کنید.ما کمکتان می‌کنیم .

خرید حق نشر و ترجمه

هدف فلسفه برای کودکان تقویت قدرت تفکر، گفت‌وگو، استدلال آوری، داوری و پرورش قدرت نتیجه‌گیری است. این مجموعه به موضوعاتی از قبیل مهربانی، زیبایی، تلاش، وفاداری، خانواده، آزادی، قدرت، عشق و دوستی می‌پردازد.

نویسنده : کاوه رستمی

 

تصویرگر : غزاله بیگدلو

پرسندو به کودک یاد می‌دهد که سوال کردن جزء جدا نشدنی وجود اوست. داستان‌ها لحنی ساده و قابل فهم دارند اما محتوای آن‌ها آنقدر عمیق می‌شود که می‌تواند نکاتی آموزشی برای بزرگسالان هم داشته باشد.

نویسنده : یحیی قائدی

 

تصویرگر : علی تجدد