فه‌فه زرافه و من‌فلسفه زندگی در فهرست لاکپشت‌پرنده‌ی پاییز و زمستان 99

مجموعه‌ی هشت جلدی فه‌فه زرافه در فهرست پاییز نشان لاکپشت پرنده موفق به دریافت سه لاکپشت و مجموعه‌ی ده جلدی من فلسفه زندگی موفق به دریافت چهار نشان لاکپشت شد.  این دو مجموعه  با دو موضوع مهارت‌های زندگی و فلسفه برای کودکان در سال 99 به چاپ رسیده‌اند.  برای این کتاب‌های خوب آرزوی مسیری پر …

فه‌فه زرافه و من‌فلسفه زندگی در فهرست لاکپشت‌پرنده‌ی پاییز و زمستان 99 ادامه مطلب »